Oferta

Nazwa produktu Błonniki Potex i Starkpol
Informacje ogólne

Naturalny błonnik ziemniaczany

Zastosowanie

Jako dodatek do żywności o dużej zdolności pochłaniania emulsji wodno-tłuszczowej, jako źródło błonnika w pożywieniu.

  • Produkty mięsne
  • Produkty rybne
  • Wyroby garmażeryjne (np. ciasto na pyzy)
  • Wyroby cukiernicze (np. nadzienia)
  • Inne artykuły spożywcze (np. ketchup, chleb)
Zalety
  • zdolność do wiązania emulsji wodno-tłuszczowej
  • możliwość zastąpienia innych produktów w produktach emulgowanych, farszach itp